Raksts par ‘ticiba’

3 ieraksti

„Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā”

ievietoja Redaktors

Artūrs Dimitrijevs „Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā” Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Šī ir visbrīnišķīgākā vēsts, kuru cilvēks var saņemt. Dievs, kurš tapa līdzīgs cilvēkiem visās lietās, izdarīja daudz vairāk, nekā jebkurš cilvēks to ir spējis. Jēzus nomira pie krusta, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, un pēc trim dienām augšāmcēlās, lai Viņš turpinātu […]

Svētceļnieku salidojums Krimuldā

ievietoja Redaktors

Ir klāt pavasaris! Ceļi atbrīvojas no ziemas sniegiem un ledus. Ar kādu siltu sajūtu pat cauri zābaku zolēm atkal varam sajust atbrīvoto ceļu elpu. Ne velti saka, ka ceļi pavasarī rūgst – tie atdzīvojas un atgādina arī svētceļniekiem par savu mošanos, un liek mosties arī mums atkal jaunām domām par šī gada gaidāmajiem svētceļojuma ceļiem. […]

Arī „Es nebaidos palīdzēt”

ievietoja Redaktors

Šobrīd izdzīvojam Gavēņa laiku. Mācītājs Hanss stāstīja – Gavēņa laikā ir 3 būtiskas lietas: miesas gavēšana (sevis ierobežošana gastronomiskajās baudās), aizlūgšana (būt lūgšanās par citiem cilvēkiem), labie darbi (palīdzības sniegšana, ziedošana tiem, kam tas nepieciešams). Ap 40 jauniešu no Cesvaines, Madonas, Vestienas, Rīgas, Jūrmalas un Gulbenes īpašā veidā to varēja piedzīvot 2. līdz 4. martam […]