Raksts par ‘misija’

3 ieraksti

„Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā”

ievietoja Redaktors

Artūrs Dimitrijevs „Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā” Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Šī ir visbrīnišķīgākā vēsts, kuru cilvēks var saņemt. Dievs, kurš tapa līdzīgs cilvēkiem visās lietās, izdarīja daudz vairāk, nekā jebkurš cilvēks to ir spējis. Jēzus nomira pie krusta, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, un pēc trim dienām augšāmcēlās, lai Viņš turpinātu […]

Atspīdēšanas laikā – Epifānijas Kristus piedzimšanas pēcsvētku laika – atsvēte!

ievietoja Artūrs

Draudzes gans Hanss Jensons Šis laiks sākas pēc Zvaigznes dienas, kad Gudrie vīri, sekodami īpašajai zvaigznes gaismai, nonāca pie Jēzus un Viņu pielūdza. Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. /Mt.2:7/ Šī parādība sakrita ar pravietojumiem no Svētajiem Rakstiem. Dievs, kas ir radījis visu – sauli, zvaigznes un visu kosmosu, lika […]

Janvāris – misijas un ekumēnisma mēnesis

ievietoja Redaktors

Draudzes gans Hanss Jensons. Kad mēs sākam kaut ko no jauna, tad parasti apņemamies fokusēt uz to galveno, lai pārējās lietas pakārtojas tam. Kad stāvam jauna gada priekšā, mēs varam apņemties atjaunot fokusu uz mūsu galveno uzdevumu. Arī no tā viedokļa ir labi, ka mēs sākam gadu tieši domājot par mūsu galveno misiju, mūsu uzdevumu […]