Raksts par ‘lieldienas’

9 ieraksti

Jēzus Kristus ir augšāmcēlies

ievietoja Redaktors

Draudzes mācītājs Reinis Bikše “Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?” Un paskatīdamās tās redzēja, […]

Kristus augšāmcelšanās svētkos

ievietoja Redaktors

Draudzes mācītājs Reinis Bikše „Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?” Un paskatīdamās tās redzēja, […]

„Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā”

ievietoja Redaktors

Artūrs Dimitrijevs „Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā” Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Šī ir visbrīnišķīgākā vēsts, kuru cilvēks var saņemt. Dievs, kurš tapa līdzīgs cilvēkiem visās lietās, izdarīja daudz vairāk, nekā jebkurš cilvēks to ir spējis. Jēzus nomira pie krusta, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, un pēc trim dienām augšāmcēlās, lai Viņš turpinātu […]

Kristus ir augšāmcēlies!

ievietoja Redaktors

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše „Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus.  Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. ” /1Kor. 5:6-8/ […]

Kristus ir augšāmcēlies un uzvarējis nāvi! Allelūja!

ievietoja Redaktors

Kristus ir augšāmcēlies! Patiešām augšāmcēlies!   Tā mēs ar īpašo prieka sajūtu, katru gadu pēc Jēzus Kristus ciešanu laika, izsakām ar  pārliecību. Šis sveiciens ir saistīts ar Lieldienām, ar Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Arī izsauciens Allelūja ir visvairāk saistīts ar prieku par Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Viņš atkal ir mūsu vidū, Viņš runā uz mums! Tāpēc lasījumi no […]

Nāc Jēzum līdzi….

ievietoja Redaktors

Draudzes gans Hanss Jensons.  Nāc Jēzum līdzi…. Divas nedēļas pirms Lieldienām mēs ieejam Gavēņa laika ciklā, ko mēs saucam par Ciešanu laiku, kurā ietilpst arī Klusā nedēļa. Īpaši mēs esam aicināti sekot Jēzum līdzi šajā notikumiem pilnajā nedēļā. Tur ir tik daudz ko redzēt, ko dzirdēt, ko piedzīvot un par ko pārdomāt. Tad, kad tuvumā […]

Rekolekcijas „Kā svinēt Lieldienu laiku”

ievietoja Redaktors

Rekolekciju dalībniece Astrīda Briede.  Ir aizritējušas trīs svētīgas dienas mūsu draudzē, kad kopā 44 kristieši no 9 draudzēm pulcējāmies kopā uz rekolekcijām, kuras vadīja Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Rekolekciju dalībniekiem bija iespēja dzirdēt lekcijas par Kristus augšāmcelšanās evaņģēlija liecībām, kā arī par „atslēgām” un veidiem, kas aktualizē un ļauj satvert Lieldienu noslēpumu […]

VĒSTĪJUMS 2012.GADA LIELDIENĀS

ievietoja Redaktors

Jānis Vanags, LELB arhibīskaps   Kristus ir augšāmcēlies! Šādi sveicinot, mēs sakām: „Es zinu, ka mans Pestītājs dzīvo.“ Kā es to piedzīvoju, ka Jēzus ir dzīvs? Kā tas liek man justies? Ja mums ir kāds tuvs cilvēks, tad sirdsmiera dēļ ir gan labi zināt, ka viņš ir dzīvs. Taču, ja viņš patiešām ir dārgs, ar […]

Svinēsim LIELDIENAS!?!

ievietoja Redaktors

Draudzes gans Hanss Jensons  Svinēt ir pozitīvi. Mēs priecājamies, kad mums ir labs iemesls, kaut ko svinēt, no mazām lietām līdz lieliem dzīves notikumiem kā dzimšanas dienas, izlaidumi, pilngadības, kāzas, bērnu piedzimšanas, u.t.t. Dažreiz man ir tā sajūta, ka mēs īsti neapjēdzam svinību būtību. Domāju, ka Dievam ir iemesls skatīties uz mums, tāpat kā mums […]