Raksts par ‘jauniesi’

5 ieraksti

„Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā”

ievietoja Redaktors

Artūrs Dimitrijevs „Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā” Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Šī ir visbrīnišķīgākā vēsts, kuru cilvēks var saņemt. Dievs, kurš tapa līdzīgs cilvēkiem visās lietās, izdarīja daudz vairāk, nekā jebkurš cilvēks to ir spējis. Jēzus nomira pie krusta, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, un pēc trim dienām augšāmcēlās, lai Viņš turpinātu […]

Mēs Dieva Stāstā

ievietoja Artūrs

Artūrs Dimitrijevs Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. /Jer 29:11/   HISTORY MAKERS ir kristīga nekonfesionāla jauniešu organizācija, kas izveidojusies Latvijā. Jau sesto gadu viņi rīko History Makers United nometni, kura […]

Jauniešu aktivitātes

ievietoja Artūrs

Oktobra pirmajā nedēļas nogalē Kristiāna Dāvida pamatskolā norisinājās jauniešu vadītāju apmācības, kurās jaunieši no Latvijas un Zviedrijas kopā pavadīja visu nedēļas nogali, esot kopā dažādās aktivitātēs. Nodarbībās tika rastas atbildes uz jautājumiem- Kas mūs vada? Ko nozīmē būt māceklim? Kā es varu būt māceklis? Kā atklāt savas dāvanas un kā lietot tās kalpošanā? Kādam jābūt […]

Jauniešu nometne Lazdonas mācītājmuižā

ievietoja Artūrs

Nometnes dalībniece Anta Grīnvalde Augusta pirmajās trīs nedēļās, Lazdonas mācītājmuižā, norisinājās nometne, kas vienoja jauniešus uz iesvētes mācībām. Nometnē tika aicināti piedalīties jaunieši, kas vēlās sagatavoties iesvētībām, kā arī tie, kas ir jau iesvētīti, lai atkārtotu kristīgo mācību, dziļāk iepazītu Bībeli un būtu kopīgā sadraudzībā. Lazdonas mācītājmuižā pulcējās astoņi jaunieši, kas kopā apmeklēja lekcijas, lasīja […]

Arī „Es nebaidos palīdzēt”

ievietoja Redaktors

Šobrīd izdzīvojam Gavēņa laiku. Mācītājs Hanss stāstīja – Gavēņa laikā ir 3 būtiskas lietas: miesas gavēšana (sevis ierobežošana gastronomiskajās baudās), aizlūgšana (būt lūgšanās par citiem cilvēkiem), labie darbi (palīdzības sniegšana, ziedošana tiem, kam tas nepieciešams). Ap 40 jauniešu no Cesvaines, Madonas, Vestienas, Rīgas, Jūrmalas un Gulbenes īpašā veidā to varēja piedzīvot 2. līdz 4. martam […]