Raksts par ‘garīga augšana’

5 ieraksti

Vasarsvētki – Svētā Gara nākšanas svētki

ievietoja Redaktors

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.  Šajā svētdienā mēs svinam Vasarsvētkus – Dieva Svētā […]

Ģimenes un mātes diena

ievietoja Redaktors

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše Ģimenes un mātes diena             Šodien svinam ģimenes un mātes dienu. Kā parasti to svinam? Mēs apsveicam mūsu mammas un pateicamies par mīlestību, rūpēm, uzmanību, kuru saņemam. Šos svētkus mēs drīkstam svinēt ar lielu prieku ne tikai pateicoties un godinot mūsu vecākus un vecvecākus – jo īpaši mammas, bet arī, pateicoties […]

„Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā”

ievietoja Redaktors

Artūrs Dimitrijevs „Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā” Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Šī ir visbrīnišķīgākā vēsts, kuru cilvēks var saņemt. Dievs, kurš tapa līdzīgs cilvēkiem visās lietās, izdarīja daudz vairāk, nekā jebkurš cilvēks to ir spējis. Jēzus nomira pie krusta, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, un pēc trim dienām augšāmcēlās, lai Viņš turpinātu […]

Kristus ir augšāmcēlies!

ievietoja Redaktors

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše „Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus.  Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. ” /1Kor. 5:6-8/ […]

Vasara – Baznīcas gada zaļās krāsas periods

ievietoja Redaktors

Draudzes gans Hanss Jensons Vasara – Baznīcas gada zaļās krāsas periods un kapusvētki! Ir vasara, mēs baudām dabu savā plaukumā, laiks ir silts, dienas garas un mēs līdz ar to varam izbaudīt dabu vairāk. Ar Vasarsvētkiem sākas Baznīcas zaļās krāsas periods, kad ne tikai daba apkārt ir zaļa, bet arī baznīcā liturģiskā krāsa ir zaļa. […]