Raksts par ‘augšamcelšanās’

3 ieraksti

„Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā”

ievietoja Redaktors

Artūrs Dimitrijevs „Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā” Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Šī ir visbrīnišķīgākā vēsts, kuru cilvēks var saņemt. Dievs, kurš tapa līdzīgs cilvēkiem visās lietās, izdarīja daudz vairāk, nekā jebkurš cilvēks to ir spējis. Jēzus nomira pie krusta, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, un pēc trim dienām augšāmcēlās, lai Viņš turpinātu […]

Kristus ir augšāmcēlies!

ievietoja Redaktors

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše „Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus.  Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. ” /1Kor. 5:6-8/ […]

Kristus ir augšāmcēlies un uzvarējis nāvi! Allelūja!

ievietoja Redaktors

Kristus ir augšāmcēlies! Patiešām augšāmcēlies!   Tā mēs ar īpašo prieka sajūtu, katru gadu pēc Jēzus Kristus ciešanu laika, izsakām ar  pārliecību. Šis sveiciens ir saistīts ar Lieldienām, ar Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Arī izsauciens Allelūja ir visvairāk saistīts ar prieku par Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Viņš atkal ir mūsu vidū, Viņš runā uz mums! Tāpēc lasījumi no […]