Līga Čevere

                 Adventa trešajā svētdienā, kā jau ierasts, mūsu svētdienas skolas bērni devās uz Cesvaines pansionātu. Zināms, ka svētku dienās sociālajā centrā ir daudz apmeklētāju, turp devāmies laicīgi, lai stāstītu par gaidāmo priekpilno vēsti mums visiem. Skolotāja Ilze ar bērniem sagatavoja priekšnesumu – dzejolīšus, Ieva un Antra palīdzēja ar dziedāšanu, katram tika uzdāvināta papīra aplikācija – sirds ar eņģeli centrā, kā atgādinājumu eņģeļa sacītajam Lūkas evaņģēlijā: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.“/Lk.2:10-11/ Bērni ik gadu ar prieku gatavojas šim apmeklējumam – ir svarīgi ieraudzīt sev līdzās ne tikai mammu, tēti, savus vienaudžus, mīļās vecmāmiņas un vectētiņus, bet arī citus, tik pat mīļus un alkstošus mīlestības un uzmanības, kas spiesti dzīvot pansionātā. Šiem cilvēkiem būtiski apzināties, ka bez kādām saistībām un pienākumiem, viņi kādam rūp, kāds grib viņus satikt, iepriecināt, jo īpaši, ja tie ir bērni.

Šogad mūsu pulciņam pievienojās draudzes mācītājs – kā liecība, ka visi esam vienoti vienā kristīgajā ģimenē – draudzē. Mācītājam radās iespēja tuvāk iepazīties ar katru pansionāta iedzīvotāju, aprunāties, uzklausīt, svētīt. Sirds aizkustinājumu un pateicību par izrādīto uzmanību nespēja slēpt sirmās sieviņas.

Sirsnīgs paldies katram, kas varēja atnākt un darīt priecīgākas sirdis!