Svētdienas skola ir neparasta skola. Svētdienas skolā bērni var dzirdēt Dieva Vārdu viņiem saprotamā veidā. Tā ir arī garīgu vērtību iemācīšanās un attiecību ar Dievu apguve. Svētdienas skola ir kā palīgs vecākiem un krustvecākiem pienākumā rūpēties par bērniņa kristīgu pasaules uzskatu, garīgumu un ievadīt attiecībās ar pašu Dievu.

Svētdienas skola parasti notiek svētdienas dievkalpojuma laikā. Vasarā arī svētdienas skolā ir brīvlaiks.