Ir klāt pavasaris! Ceļi atbrīvojas no ziemas sniegiem un ledus. Ar kādu siltu sajūtu pat cauri zābaku zolēm atkal varam sajust atbrīvoto ceļu elpu. Ne velti saka, ka ceļi pavasarī rūgst – tie atdzīvojas un atgādina arī svētceļniekiem par savu mošanos, un liek mosties arī mums atkal jaunām domām par šī gada gaidāmajiem svētceļojuma ceļiem. Pirms doties jaunos šīgada, Dieva vadītos ceļos, ir aicinājums pulcēties 31.martā Krimuldā svētceļnieku salidojumā, lai vēl pakavētos siltās atmiņās par pagājušās vasaras gājumu, piedzīvotu jauko atkalredzēšanos ar pārējiem svētceļniekiem, saņemtu garīgu stiprinājumu uzsākot Klusās nedēļas ciešanu ceļu pretī Kristus Augšāmcelšanās svētku priekam.

Ne tikai tie, kuri jau ir gājuši svētceļojumos, bet ikviens, kurš vēlētos kļūt par svētceļnieku, ir aicināts doties uz Krimuldu. Lai varētu plānot nepieciešamo transportu, lūgums pieteikties pie Astrīdas Briedes /tālr.26673450/ līdz 29.martam.