8.oktobrī Cesvaines ev. lut. draudzē notiks rekolekcijas. Šoreiz tēma piedošana – Ko nozīmē piedot un saņemt piedošanu?

Kāds nezināms autors ir teicis: Piedošana ir mīlestības dižākā izpausme. Dievs nāk pie mums ar piedošanu un vēlas, lai mēs ikviens to saņemtu un piedzīvotu. Tā neapstājas pie mums, bet esam aicināti to nest mūsu dzīvē.Apustulis Pāvils raksta: Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. ” Ef 4:32

Piedošana ir atslēga, kas atdara aizvainojuma durvis un naida roku dzelžus.
Tai piemīt spēks, kas salauž rūgtuma ķēdes un patmīlas važas. /W.A.Ward/

Lektors: Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns.
Rekolekciju programma:
9.00 Dievkalpojums
10.00 Kafijas pauze
10.30 Priekšlasījums
12.00 Lūgšana
12.30 Priekšlasījums
14.00 Pusdienas
15.00 Priekšlasījums
16.30 Kafijas pauze
17.00 Aizlūgumi
18.00 Vakara aizlūgšana
18.30 Parunas pie tējas.

Dalības maksa 10 eiro.
Iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (tel. 26673450) vai rakstot uz šo e-pastu: astrida.briede@inbox.lv
Visi esiet mīļi gaidīti!