Materiāli tēmā ‘Svētais Gars’

3 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.125

Vai esi kādreiz bijis izslāpis? Patiešām izslāpis pēc tīra un skaidra ūdens? Mēs zinām, ka limonādes un saldinātie dzērieni nevar remdēt slāpes un pat lielie okeāni, kas ir sāļi, to nespēj. Vienīgais, kas spēj remdēt slāpes, ir tīrs, dzidrs ūdens. Jāņa evaņģēlijā lasām kā Jēzus svētku laikā uzstājas un sauc: “Ja kam slāpst!” Arī šodien Jēzus uzdod šo […]

Draudzes Vēstis Nr.11

ievietoja

Vasarsvētki, Trīsvienības svētki un mūsu Kristības svētki – trīs turpmākās svētdienas. Israēla tauta svinēja 50 dienas pēc Pasha (Lieldienas) to, ko mēs saucam par Vasarsvētkiem, jeb Pentakosts, kura vārds burtiski ir saistīts ar skaitli 50. Šajos svētkos viņi atcerējās bauslības došanu, bauslību, ko Mozus saņēma Sinajā, Horeba kalnā. Tie bija lieli svētki (tajos arī ietilpa […]