Materiāli tēmā ‘misija’

4 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.33

ievietoja

Janvāris – misijas un ekumēnisma mēnesis Kad mēs sākam kaut ko no jauna, tad parasti apņemamies fokusēt uz to galveno, lai pārējās lietas pakārtojas tam. Kad stāvam jauna gada priekšā, mēs varam apņemties atjaunot fokusu uz mūsu galveno uzdevumu. Arī no tā viedokļa ir labi, ka mēs sākam gadu tieši domājot par mūsu galveno misiju, […]

Draudzes Vēstis Nr.4

ievietoja

Epifānijas laiks – Kristus Atspīdēšanas laiks! Kristus Atspīdēšanas laiks ir Ziemassvētku cikla noslēguma laiks. Līdz ar Jēzus piedzimšanu – Dieva Dēla godība mums īpašā veidā tika redzama. Kristus piedzimšanas svētkos parasti dzirdējām evaņģēlista Jāņa pasludinājumu par Kristus piedzimšanu ar vārdiem: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū,..” un šī panta turpinājums ļoti labi raksturo […]