Materiāli tēmā ‘kalpošana’

3 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.42

Dievs visiem ir devis talantus vai kādas spējas, un tas, kas ir, ir jānovērtē un jākopj! Dievs vēlas, ka Tu lieto to, kas Tev ir dots. Jo Viņš ir tas, kas ir devis to, kas Tev ir, un ar to Viņam ir savs nodoms. Viņš aicina mūs caur lūgšanu un draudzes kopību labāk izprast, kā […]

Draudzes Vēstis Nr.34

ievietoja

Gavēņa laiks ir laiks, kad samazinām ikdienas rūpes, mēģinām dzīvot pieticīgāk, lai atbrīvotu laiku savām attiecībām ar Dievu. Šajās attiecībās sarunas, proti, lūgšanas ir svarīgas. Divus aspektus gribu īpaši uzsvērt šajā reizē. Un tie ir saistīti ar vārdiem, ko Jēzus noslēgumā saka, kad Viņš runā gan par lūgšanu, gan par gavēni: „Un tavs Tēvs, kas […]