Materiāli tēmā ‘informācija’

4 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.42

Dievs visiem ir devis talantus vai kādas spējas, un tas, kas ir, ir jānovērtē un jākopj! Dievs vēlas, ka Tu lieto to, kas Tev ir dots. Jo Viņš ir tas, kas ir devis to, kas Tev ir, un ar to Viņam ir savs nodoms. Viņš aicina mūs caur lūgšanu un draudzes kopību labāk izprast, kā […]