Vasarsvētki

9 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.125

Vai esi kādreiz bijis izslāpis? Patiešām izslāpis pēc tīra un skaidra ūdens? Mēs zinām, ka limonādes un saldinātie dzērieni nevar remdēt slāpes un pat lielie okeāni, kas ir sāļi, to nespēj. Vienīgais, kas spēj remdēt slāpes, ir tīrs, dzidrs ūdens. Jāņa evaņģēlijā lasām kā Jēzus svētku laikā uzstājas un sauc: “Ja kam slāpst!” Arī šodien Jēzus uzdod šo […]

Draudzes Vēstis Nr.113

Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā;  un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja,  un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem,  un visi tika piepildīti ar Svēto Garu. /Apd. 2:1-4 /

Draudzes Vēstis Nr.38

ievietoja

Vasarsvētkos mēs svinam, ka Svētais Gars ir nācis un joprojām nāk! 2000 gadus atpakaļ Viņš nāca ļoti redzamā un dzirdamā veidā pār mācekļiem. Līdz ar to piedzima Baznīca un Svētais Gars līdz šim brīdim darbojas Baznīcā caur Dieva Vārda sludināšanu, caur sakramentiem, caur garīdzniekiem. Apustuļu darbu 2.nodaļā mēs lasām, ka apustuļi saņēma spēju runāt katram […]

Draudzes Vēstis Nr.25

ievietoja

SVĒTAIS GARS Vasarsvētki ir Svētā Gara svētki. Kad Jēzus pareģoja par Savu debesbraukšanu, Viņš teica: „tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.” /Jņ.16:7/ Ar Savu debesbraukšanu Jēzus parāda, ka Viņš ir piepildījis Savu misiju, Dieva Dēls no debesīm nāca (Ziemsvētku […]

Draudzes Vēstis Nr.11

ievietoja

Vasarsvētki, Trīsvienības svētki un mūsu Kristības svētki – trīs turpmākās svētdienas. Israēla tauta svinēja 50 dienas pēc Pasha (Lieldienas) to, ko mēs saucam par Vasarsvētkiem, jeb Pentakosts, kura vārds burtiski ir saistīts ar skaitli 50. Šajos svētkos viņi atcerējās bauslības došanu, bauslību, ko Mozus saņēma Sinajā, Horeba kalnā. Tie bija lieli svētki (tajos arī ietilpa […]