Lieldienas

1116 no 16 ierakstiem

Draudzes Vēstis Nr.24

ievietoja

9 dienu lūgšanas par 9 lietām Debesbraukšanas diena ir 40 dienas pēc Lieldienām. 50 dienas pēc Lieldienām ir Vasarsvētki, Svētā Gara nākšanas svētki. Pirms savas uzkāpšanas Debesīs Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem “neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet […]

Draudzes Vēstis Nr.23

ievietoja

Mūsu bagātais mantojums! Aicinu visus jūs uz Madonas iecirkņa dienu sestdien, 12. maijā Cesvaines draudzē. Tā būs kā turpinājums pagājušajā gadā Bērzaunē iesāktai tradīcijai nākt kopā, būt Madonas iecirkņa draudžu sadraudzībā.

Draudzes Vēstis Nr.22

ievietoja

Svinēsim LIELDIENAS!?! Svinēt ir pozitīvi. Mēs priecājamies, kad mums ir labs iemesls, kaut ko svinēt, no mazām lietām līdz lieliem dzīves notikumiem kā dzimšanas dienas, izlaidumi, pilngadības, kāzas, bērnu piedzimšanas, u.t.t. Dažreiz man ir tā sajūta, ka mēs īsti neapjēdzam svinību būtību. Domāju, ka Dievam ir iemesls skatīties uz mums, tāpat kā mums dažreiz ir […]

Draudzes Vēstis Nr.10

ievietoja

9 lūgšanas dienas Šīs 9 dienas (Novenna), kas ir starp Debesbraukšanas dienu un Vasarsvētkiem noslēdz Lieldienu laika ciklu. Pirmajiem mācekļiem tas bija īpašs laiks, jo Jēzus bija uzkāpis debesīs, bet Svētais Gars vēl nebija izliets pār viņiem. Šajā laikā viņi bija kopā lūdzot. „Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva […]

Draudzes Vēstis Nr.9

ievietoja

Lieldienu laiks līdz Debesbraukšanas dienai Lieldienu laika pirmo divu nedēļu notikumi ir saistīti ar cilvēkiem, kas satika Jēzu pēc augšāmcelšanās: ar sievietēm, kas, agri no rīta nāca pie kapa, ar mācekļiem, kas gāja uz Emavu, ar Tomu, kam bija grūti ticēt uz Jēzus augšāmcelšanos, ja viņš nav Jēzu redzējis, ar mācekļiem, kas satikās ar Jēzu pie Tibērijas jūras, kad […]

Draudzes Vēstis Nr.8

ievietoja

Priecīgas Lieldienas! Tā mēs mēdzam teikt, PRIECĪGAS Lieldienas. Tā mēs arī sakām sakarā ar Ziemsvētkiem, PRIECĪGUS Ziemsvētkus. Šie abi svētki ir priecīgi, jo abi runā par dzīvību. Un šie abi svētki ir tieši saistīti viens ar otru, jo tas, kas sākas ar Ziemsvētkiem, ar Kristus piedzimšanu, tiek īstenots Lieldienās. Sakarā ar Jēzus piedzimšanu eņģeļi pasludināja […]