Lieldienas

110 no 16 ierakstiem

Draudzes Vēstis Nr.134

Kristus augšāmcelšanās vēsts, tā atspīd sākumā tikai pāris sievām, bet tai jāatspīd reiz visā pasaulē, katrā sirdī. Dievs pats mūs ieaicina un ved šajā notikumā, lai mēs spētu to satvert un sirdī piedzīvot. Dievs to dara redzamu un ieaicina līdzi doties sievām, lai augšāmceltais Kungs Jēzus atspīdētu mūsu sirdīs.

Draudzes Vēstis Nr.123

Jēzus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!              Mīļā Kristus draudze, gavilēsim un pateiksimies par žēlastības rītu, kurā varam svinēt Jēzus Kristus augšāmcelšanās uzvaru!

Draudzes Vēstis Nr.112

Vai esat kādreiz domājuši, kā tas būtu, ja varētu pagriezt atpakaļ laiku un vērst par labu notikušo. Ja vien būtu iespējams visu sākt no jauna. Marka evanģēlijā lasām par sievām, kuras dodas pie Jēzus kapa un Marks nesteidzas uzreiz pie augšāmcelšanās prieka un cerības, bet ved mūs kopā ar sievām. Mēs sastopamies ar sievu un […]

Draudzes Vēstis Nr.49

Kāpēc mēs meklējam Dievu? Dieva palīdzību un žēlastību, piedošanu un glābšanu? Dzīvojam taču paši, paši domājam, palīdzam sev un citiem, spriežam un sveram, paši esam savas laimes kalēji! Bet… pasaule ir nežēlīga, ļauna un cilvēks vājš, trausls un viens. Cilvēks ienāk šai pasaulē un aiziet viens. Bet pa vidu starp dzīves sākumu un beigām katrs […]

Draudzes Vēstis Nr.36

ievietoja

Kristus ir augšāmcēlies! Patiešām augšāmcēlies!   Tā mēs ar īpašo prieka sajūtu, katru gadu pēc Jēzus Kristus ciešanu laika, izsakām ar  pārliecību. Šis sveiciens ir saistīts ar Lieldienām, ar Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Arī izsauciens Allelūja ir visvairāk saistīts ar prieku par Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Viņš atkal ir mūsu vidū, Viņš runā uz mums!