Gavēnis

1114 no 14 ierakstiem

Draudzes Vēstis Nr.47

Gavēņa laiks = žēlsirdības dāvanu došana, lūgšana un gavēnis. Trīs darbības, kas īpaši raksturo gavēņa laiku. Pelnu dienā, 40.dienā pirms Lieldienām (svētdienas neskaitot), tiek parasti lasīts no Mt. ev. 6. nodaļas, kurā visas šīs trīs darbības tiek minētas viena pēc otras. Tās ir arī savstarpēji saistītas. Gavēnis nav tikai ierobežojums ēšanā, bet tas iet kopā […]

Draudzes Vēstis Nr.34

ievietoja

Gavēņa laiks ir laiks, kad samazinām ikdienas rūpes, mēģinām dzīvot pieticīgāk, lai atbrīvotu laiku savām attiecībām ar Dievu. Šajās attiecībās sarunas, proti, lūgšanas ir svarīgas. Divus aspektus gribu īpaši uzsvērt šajā reizē. Un tie ir saistīti ar vārdiem, ko Jēzus noslēgumā saka, kad Viņš runā gan par lūgšanu, gan par gavēni: „Un tavs Tēvs, kas […]

Draudzes Vēstis Nr.20

ievietoja

Redzi, mēs ejam augšup uz Jeruzalemi, svēta gavēņa laikā, lai redzētu kā Jēzus Kristus, Dieva Dēls, cieš grēcinieku vietā. Šī ir brīvi tulkota dziesma no Zviedru baznīcas dziesmu grāmatas. Tā tiek dziedāta svētdienā pirms gavēņa, kad lasījumi ir tieši par to, ka Jēzus mērķtiecīgi sāk savu pēdējo ceļojumu uz Jeruzalemi apzinoties, ka Viņš iet pretī […]

Draudzes Vēstis Nr.6

ievietoja

Gavēņa laiks Trešdien, 9.martā ir Pelnu diena, ar kuru sākas Lielā gavēņa laiks. Gavēņa laiks sākas 40 dienas pirms Lieldienām, izņemot svētdienas, jo katra svētdiena ir mazas Lieldienas, kad mēs svinam Jēzus augšāmcelšanos. Ja atskaita svētdienas, tad Pelnu diena iznāk 40 dienas pirms Lieldienām. Ka tās ir tieši 40 dienas, ir saistīts ar to, ka […]