Gavēnis

110 no 14 ierakstiem

Mācītāja vēstījums Gavēņa laikam

Mīļā draudze, ar Pelnu trešdienu ir iesācies gavēņa laiks. Tas ir īpašs laiks katra viena ticības dzīvē un visā Kristus baznīcā. Te iesākas ceļš pretim Golgātas Krustam un Jēzus skaidri apliecina: “tāpēc jau Es šinī stundā esmu nācis.” /Jņ. 12:20/, lai “meklētu un glābtu pazudošos” /Lk. 19:10/

Draudzes Vēstis Nr.122

Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu.[..] Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. /Filp 3:7,12/

Draudzes Vēstis Nr.111

Mīļā draudze, baznīcas gadā ir iesācies lielais gavēņa laiks. Gavēņa un ciešanu laiks ir nozīmīgākais laiks baznīcas gadā. Tajā pieminām mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas, Viņa krusta nāvi un Augšāmcelšanos. Baznīcas liturģijā mēs nedziedam “Alleluja” un “Gods Dievam augstībā”, ievērojam atturību un savu skatu vēršam aizvien vairāk uz Kungu Jēzu.

Draudzes Vēstis Nr.48

Atkal ir klāt Jēzus Kristus ciešanu laiks, pēdējās divas nedēļas gavēņa laikā pirms Lieldienām. Katru gadu no jauna mēs esam aicināti īpašā veidā dzīvot līdzi Jēzus ceļā pie krusta un paturēt prātā, ka un kā tas viss notika mūsu dēļ, kā caur to visu izpaužas Dieva lielā mīlestība pret mums. Dievs sūtīja savu Dēlu pie […]