Ciešanu laiks

6 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.48

Atkal ir klāt Jēzus Kristus ciešanu laiks, pēdējās divas nedēļas gavēņa laikā pirms Lieldienām. Katru gadu no jauna mēs esam aicināti īpašā veidā dzīvot līdzi Jēzus ceļā pie krusta un paturēt prātā, ka un kā tas viss notika mūsu dēļ, kā caur to visu izpaužas Dieva lielā mīlestība pret mums. Dievs sūtīja savu Dēlu pie […]

Draudzes Vēstis Nr.7

ievietoja

Jēzum bija mirt tautas labā un ne vien jūdu tautas labā, bet arī lai savāktu vienkopus izklīdinātos Dieva bērnus. (Jņ.11:51-52) Ciešanu laiks sākas divas nedēļas pirms Lieldienām ar skatu uz Jēzus Kristus iešanu pretī Savām ciešanām Jeruzālemē. Mēs no jauna sagatavojamies sekot līdzi šim Jēzus ciešanu ceļam (via dolorosa) tā, it kā tas notiktu pirmo reizi, […]