Draudzes Vēstis

110 no 121 ierakstiem

Draudzes Vēstis Nr.136

ievietoja

Brāļi un māsas, 31. oktobrī svinam Reformācijas dienu! Reformācija bija 16. gadsimta katoļu bīskapu, priesteru un mūku kustība, kuras mērķis bija reformēt katoļu baznīcu, kura bija valsts oficiāla reliģija. Katoļu baznīcā šo iemeslu dēļ bija ieviesti likumi un prakses, kuras neatbilda Bībelē rakstītajam. Reformācijas rezultātā notika katoļu baznīcas šķelšanās un izveidojās vairākas konfesijas, kuras pastāv […]

Draudzes Vēstis Nr.135

Pļaujas svētki mūsu ticībā ir pateicības svētki Dievam par mūsu uzturēšanu ticībā, ka Debesu Tēvs mūs uztur un ikdienas dzīvē dāvā visu to, kas mums nāk par svētību.

Draudzes Vēstis Nr.134

Kristus augšāmcelšanās vēsts, tā atspīd sākumā tikai pāris sievām, bet tai jāatspīd reiz visā pasaulē, katrā sirdī. Dievs pats mūs ieaicina un ved šajā notikumā, lai mēs spētu to satvert un sirdī piedzīvot. Dievs to dara redzamu un ieaicina līdzi doties sievām, lai augšāmceltais Kungs Jēzus atspīdētu mūsu sirdīs.

Draudzes Vēstis Nr.133

Zvaigznes diena jeb Atspīdēšanas diena. To svinam, pieminot gudros vīrus, kas devās ceļā, sekojot Betlēmes zvaigznei, lai sastaptu jaunpiedzimušo Ķēniņu. Mēs varam jautāt, ko šie svētki nozīmē mums? Kādēļ tos svinam? Ko mums māca Betlēmes zvaigzne? 

Draudzes Vēstis Nr.132

Mīļā Kristus draudze! Ir īpašs vakars, kurā aizvien varam dzirdēt to tālo notikumu tik tuvu un dzīvu mums līdzās. Šogad piespiedu kārtā esam nolikti apstāties un izolēties no cilvēkiem, no lieliem un skaļiem pasākumiem.  Šķiet, ka visa pasaule lielajā skrējienā ir aizmirsusi apstāties un sadzirdēt Dieva balsi savā dzīvē un sev apkārt. Vai esi to […]

Draudzes Vēstis Nr.130

Ticības atjaunošanas svētkos varam dzirdēt Pāvila ticības pārliecību: “Es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ.” Tā ir brīnišķīga, spēcīga pārliecība un dzīva ticība uz Kungu Jēzu. 

Draudzes Vēstis Nr.129

„Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.” /Ef. 5:19-20/             Vai esi pateicīgs, neskatoties uz ārējiem apstākļiem? Te jāsaka, ka tas ir grūti, jo, ja kaut kas mūsu dzīvē tiek atņemts, ir sarūgtinājums. Ja tiek atslēgts internets, iestājas izmisums un nav nekāda prieka. Ja līst lietus ir slikti, ja pārāk […]

Draudzes Vēstis Nr.128

Ir pietuvojies rudens, kad varam baudīt to, kas reiz pavasarī ziedēja, lai nestu augļus, tika stādīts un sēts, lai ievāktu ražu. Rudens ir skaists laiks, kurā gan ziedēšanai un vasaras siltumam ir redzams rezultāts. Gudrais vīrs Sālamans ir sacījis: “Kas vasarā sakrāj, ir gudrs, bet, kas ražas ievākšanas laikā guļ, paliek kaunā.” /Sal.pam. 10:5/ Te noteikti visi […]

Draudzes Vēstis Nr.127

Bailes mēs varam iedalīt divās daļās – bailēs un trauksmē. Ir labi, kad mums ir bailes no augstuma, no liela ātruma, jo tā mēs tiekam pasargāti. Tās ir veselīgas un labas bailes, bet ir arī trauksme. Tā ir daudz dziļāka un aizskar mūsu būtību. Trauksme ir dziļākas bailes par sevi, vai esmu īstā vietā, vai esmu […]