Advents

7 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.137

ievietoja

Jo tik ļoti Tēvs savu radīto pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu viendzimušo Dēlu, lai neviens, kas Dēlam tic, nepazustu grēka sabojātajā pasaulē, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Tēvs savu Dēlu nav sūtījis grēcīgajā pasaulē, lai Dēls to tiesātu, bet, lai Dēlam ticīgais no grēcīgās pasaules tiktu izglābts. Kas Dēlam tic, tas tiek izglābts, kas […]

Draudzes Vēstis Nr.131

Mīļā Cesvaines draudze, sirsnīgi sveicu jūs otrajā Adventa svētdienā.  Ir iesācies jaunais Baznīcas gads un mums būtu jāpriecājas un jāpaceļ savas galvas, bet šajā gadā škiet mūsu galvas ir vairāk nolaistas nekā priekā paceltas. Pandēmijas lielā neziņa, vientulība – tas nemaz mūs neiepriecina. Vai ir iespējams tādā brīdī pacelt galvu priekā un cerībā? Tik daudz […]

Draudzes Vēstis Nr.107

Mīļā draudze ir iesācies Adventa laiks – gaidīšanas, sagatavošanās laiks. Latīņu vārds adventus nozīmē atnākšana, un visā pasaulē Kristus baznīca svin Viņa ienākšanu pasaulē un gaida uz Viņa otro atnākšanu. Un tomēr jājautā, vai adventa laiku tā patiesi piedzīvojam? Uz ko mēs gaidām un kam mēs gatavojamies?

Draudzes Vēstis Nr.44

Katru gadu no jauna mēs sekojam līdzi Jēzus dzīvei, tam, kas notika ar Viņu, ko Viņš darīja un ko Viņš teica. Bībelē mums ir 4 biogrāfijas -evaņģēliji par Jēzu Kristu, kas arī ir Jaunās Derības pirmās grāmatas. Šīs biogrāfijas papildina viena otru. Evaņģēlisti kā aculiecinieki ir daudz ko aprakstījuši vienādi, bet ir arī atsevišķas lietas, […]