Lieldienu laiks līdz Debesbraukšanas dienai

Lieldienu laika pirmo divu nedēļu notikumi ir saistīti ar cilvēkiem, kas satika Jēzu pēc augšāmcelšanās: ar sievietēm, kas, agri no rīta nāca pie kapa, ar mācekļiem, kas gāja uz Emavu, ar Tomu, kam bija grūti ticēt uz Jēzus augšāmcelšanos, ja viņš nav Jēzu redzējis, ar mācekļiem, kas satikās ar Jēzu pie Tibērijas jūras, kad Pēteris ar dažiem mācekļiem atgriezās no zvejas un Jēzus krastmalā aicināja viņus uz mielastu. Tur Viņš jautāja Pēterim trīs reizes: „Vai tu Mani mīli?” un pēc katras reizes deva viņam uzdevumu ganīt Jēzus avis. Jēzus arī parādījās kalnā Galilejā, kur Viņš deva mācekļiem pavēli:

“Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.”

/Mt 28:19-20/