Jēzum bija mirt tautas labā un ne vien jūdu tautas labā, bet arī lai savāktu vienkopus izklīdinātos Dieva bērnus. (Jņ.11:51-52) Ciešanu laiks sākas divas nedēļas pirms Lieldienām ar skatu uz Jēzus Kristus iešanu pretī Savām ciešanām Jeruzālemē. Mēs no jauna sagatavojamies sekot līdzi šim Jēzus ciešanu ceļam (via dolorosa) tā, it kā tas notiktu pirmo reizi, kaut arī mēs zinām, ka tas ir jau noticis. Tas ir veids, kā pazīstamas lietas varam piedzīvot no jauna. Tie ir notikumi, kas nav mums domāti tikai zināšanai, bet lai līdzi justu un iedziļinātos tajos, jo Jēzus cieta mūsu dēļ un mūsu vietā.