Atkal ir klāt Jēzus Kristus ciešanu laiks, pēdējās divas nedēļas gavēņa laikā pirms Lieldienām. Katru gadu no jauna mēs esam aicināti īpašā veidā dzīvot līdzi Jēzus ceļā pie krusta un paturēt prātā, ka un kā tas viss notika mūsu dēļ, kā caur to visu izpaužas Dieva lielā mīlestība pret mums. Dievs sūtīja savu Dēlu pie cilvēkiem, lai uzņemtu ļaunumu un grēku sevī, pie krusta dodot mums iespēju tikt atbrīvotiem no tā, kas šķir mūs no Dieva, proti, no mūsu grēkiem.