Priecīgus un gaišus Ziemsvētkus!

Kas tas ir par prieku un gaišumu, ko mēs novēlām?!

Vai lai kāds joks mūs iepriecinātu, vai lai būtu balts un gaišs sniegs?

Protams, ka nē!

Bet kas tas ir par prieku un gaišumu, ko mēs vēlējam?

Ar kādu prieku un gaišumu šie svētki ir saistīti!

Gribu teikt – debešķīgo prieku un debešķīgo gaišumu.

Bērns, kas piedzima Betlēmes kūtī ir no debesīm nācis, Dieva Dēls kļuva cilvēks, Kunga eņģelis no debesīm to vēstīja: “es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus,Tas Kungs.”