Katru gadu no jauna mēs sekojam līdzi Jēzus dzīvei, tam, kas notika ar Viņu, ko Viņš darīja un ko Viņš teica. Bībelē mums ir 4 biogrāfijas -evaņģēliji par Jēzu Kristu, kas arī ir Jaunās Derības pirmās grāmatas. Šīs biogrāfijas papildina viena otru. Evaņģēlisti kā aculiecinieki ir daudz ko aprakstījuši vienādi, bet ir arī atsevišķas lietas, ko katrs ir ievērojis. Trīs no tiem (Mateja, Marka un Lūka evaņģēlijs) ir ļoti līdzīgi, un tāpēc tie arī tiek saukti par sinoptiskiem (grieķu val. = redz līdzīgi). Jānis turpretī stāsta par daudzām lietām, kas nav minētas pārējos evaņģēlijos.

Vairāk lasi draudzes avīzē!