Marijas pasludināšanas svētki

Šogad 25.marts ir diena, kad vienā dienā varam pārdomāt vairākus notikumus un piedzīvot dažādas izjūtas, kas ir saistītas ar šo dienu. Šajā datumā, katru gadu 9 mēnešus pirms Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem 25. decembrī, tiek svinēta Marijas pasludināšanas diena. Diena, kad erceņģelis Gabriels apciemoja Jaunavu Mariju un pasludināja „tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.” (Lk 1:31-33).