Redzi, mēs ejam augšup uz Jeruzalemi, svēta gavēņa laikā,

lai redzētu kā Jēzus Kristus, Dieva Dēls, cieš grēcinieku vietā.

Šī ir brīvi tulkota dziesma no Zviedru baznīcas dziesmu grāmatas. Tā tiek dziedāta svētdienā pirms gavēņa, kad lasījumi ir tieši par to, ka Jēzus mērķtiecīgi sāk savu pēdējo ceļojumu uz Jeruzalemi apzinoties, ka Viņš iet pretī Savām ciešanām, nāvei, un arī uzvarai par nāvi caur Savu augšāmcelšanos. (Mk. 10:32-45).