“Nu, Kristus draudze, līksmojies, Jauns baznīcgads ir iesācies! Nu Dieva namos sludina: Mans Kungs, mans Glābējs, tuvumā.“

/Dz.gr.15/