Jo tik ļoti Tēvs savu radīto pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu viendzimušo Dēlu, lai neviens, kas Dēlam tic, nepazustu grēka sabojātajā pasaulē, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Tēvs savu Dēlu nav sūtījis grēcīgajā pasaulē, lai Dēls to tiesātu, bet, lai Dēlam ticīgais no grēcīgās pasaules tiktu izglābts. Kas Dēlam tic, tas tiek izglābts, kas netic – pazudināts. (Jņ. 3:15-17)