Ticības atjaunošanas svētkos varam dzirdēt Pāvila ticības pārliecību: “Es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ.” Tā ir brīnišķīga, spēcīga pārliecība un dzīva ticība uz Kungu Jēzu.