Ir pietuvojies rudens, kad varam baudīt to, kas reiz pavasarī ziedēja, lai nestu augļus, tika stādīts un sēts, lai ievāktu ražu. Rudens ir skaists laiks, kurā gan ziedēšanai un vasaras siltumam ir redzams rezultāts. Gudrais vīrs Sālamans ir sacījis: “Kas vasarā sakrāj, ir gudrs, bet, kas ražas ievākšanas laikā guļ, paliek kaunā.” /Sal.pam. 10:5/ Te noteikti visi Cesvaines pilsētas un novada lauksaimnieki piekritīs Dieva vārdā teiktajam. Vasaras augšanas un rudens ražas novākšanas laikā nedrīkst gulēt.