Bailes mēs varam iedalīt divās daļās – bailēs un trauksmē. Ir labi, kad mums ir bailes no augstuma, no liela ātruma, jo tā mēs tiekam pasargāti. Tās ir veselīgas un labas bailes, bet ir arī trauksme. Tā ir daudz dziļāka un aizskar mūsu būtību. Trauksme ir dziļākas bailes par sevi, vai esmu īstā vietā, vai esmu vajadzīgs, vai esmu mīlēts.

Tikai, kad esam apžēloti un grēka lāsts ir dzēsts, mums var būt miers ar Dievu!