Vai esat kādreiz domājuši, kā tas būtu, ja varētu pagriezt atpakaļ laiku un vērst par labu notikušo. Ja vien būtu iespējams visu sākt no jauna. Marka evanģēlijā lasām par sievām, kuras dodas pie Jēzus kapa un Marks nesteidzas uzreiz pie augšāmcelšanās prieka un cerības, bet ved mūs kopā ar sievām. Mēs sastopamies ar sievu un mācekļu izmisumu, sāpēm, neziņu, vainas sajūtu, bezcerību. Tā ir grēka realitāte, Dieva vārds saka: “grēka alga ir nāve” /Rom. 6:23/ un, ka “visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” /Rom. 3:23/