Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše

„Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus.  Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. ” /1Kor. 5:6-8/

Kristus ir augšāmcēlies!

Sirsnīgi sveicu jūs Kristus augšāmcelšanās svētkos!

Agrā rītā sievas dodas uz kapu, kurā ir guldīts Jēzus, bet par pārsteigumu, viņas tur nesastop Kungu Jēzu. Tur eņģelis vēstī: „Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies.” /Mk16:6/ Akmens bija novelts, Jēzus Kristus ir uzvarējis grēku, nāvi un elli. „Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis? ”/1 Kor. 15:55/

Vai varam līdzi priecāties un piedzīvot Kristus augšāmcelšanos? Lai svinētu no sirds Kristus augšāmcelšanās svētkus, ieklausies apustuļa Pāvila vārdos Korintas draudzei: „izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla!” Lai svinētu patiesi Lieldienas, ir jābūt visam sagatavotam. Lieldienu augšāmcelšanās prieks nav atrodams bagātīgi klātos galdos, bet mūsu sirdīs, kuras tam ir sagatavotas.

Pirmais ēdiens ir Pashā jērs – Kungs Jēzus Kristus, kas miris pie krusta Golgātā par mūsu grēkiem. Viņš ir patiesais Lieldienu iemesls un prieks. Pēteris, kurš aizliedza Jēzu, šajā rītā piedzīvoja, ka Jēzus ir dzīvs un, ka viņam ir piedots. Jēzus ir jērs, kas nes pasaules grēkus.

Otrais ēdiens ir neraudzētā maize. Tā simbolizē mūs, kas esam Viņa draudze. Pāvils raksta draudzei: „Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, …, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. ”/1Kor.5:6-8/ Vai esam maize, kas Dievam būtu tīkama un garšīga? Varbūt vēl neesam sevī veco dzīvi, nepiedošanu, iekāri, laulības pārkāpšanu atmetuši? Iespējams, ārēji svētki nosvinēti jauki un patīkami, bet vai Dievam ir patikusi tava sirds? Pāvils saka: „Izmēziet veco raugu”, tas nozīmē, ka mūsu sirdīs ir vajadzīga būtiska pārmaiņa, lai svinētu augšāmcelto Kristu un dzīvi Viņā. Vai pārmeklē savu dzīvi? Vai tur ir kas tāds, kas jānes Jēzus Krusta priekšā? Korintas draudze to darīja un Pāvils varēja vēlāk priecāties, ka draudze ir paklausījusi.

Mūsu vecā dzīvē ir raugs, kas vēlas kaut kur paslēpties un palikt nepamanīts. Jēzus Kristus mira un augšāmcēlās, lai arī mēs dzīvotu šo atjaunoto dzīvi.  „Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.” / Rom 6:11/ Lieldienu rītā akmens ir novelts un Kristus mūs aicina jaunai dzīvei Viņā. Pāvils runā par draudzes tīrību, kurā arī nevar būt vecais raugs. Ja vēlēsies uzcept neraudzētu maizi, tas nekad neizdosies, ja paliek vecais raugs. Tas nozīmē, ka draudzes dzīvei, mūsu katra dzīvei ir jābūt pildītai ar jauno neraudzēto mīklu. Jaunā mīkla ir Dieva vārda nemaldīgā mācība. Tur nevar kopā pastāvēt mazliet pasaules patiesības ar dziedniekiem, vārdotājiem, tad mazliet horoskopi un viss cits, kas ir pret Dieva Vārdu un, ja izdevīgi, tad Jēzus Kristus. Nevar izveidot jauno neraudzēto mīklu, ja ir kādas lietas no vecās dzīves, no viltus mācībām.

Jaunā dzīve Jēzū Kristū ir lielākais ieguvums, kāds vien var būt cilvēkam. Tomēr mīklai, lai tā taptu par maizi, ir jāiziet cauri mīcīšanas un cepšanas ceļam. Dievs jauno mīklu ņem savās rokās un to mīca un veido. Mūsu dzīvēs ir vajadzīgi brīži, kuros Dievs savā mīlestībā mūs veido. Dāvids raksta: „Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. ” /Ps 139:1/

Kristus augšāmcelšanās svētkus mēs patiešam varam svinēt, kad nākam pie Jēzus, izsūdzot mūsu grēkus un vainas. Piedzīvojot, ka Viņš mūs šķīstī un mazgā no ikviena grēka. Tad mēs, tāpat kā sievas, atrodam kapu tukšu – vieta, kur mūsu grēkiem bija jābūt, ir tukša. Tie ir piedoti, mēs esam darīt par jauno mīklu! Kristu ir augšāmcēlies!