Kalpotāji

Guntars Agate Paeglis

Mācītājs

Tel. 25669667, guntarspaeglis@inbox.lv

Mācītājs kalpo Cesvaines, Lubānas, Ļaudonas un Kalsnavas ev. lut. draudzēs

Normunds Kārkliņš

Draudzes priekšnieks
Rakstīt e-pastu: Normunds Kārkliņš

Tel. 29169309

Draudzes priekšnieks apstiprina ar draudzes zīmogu un paraksta draudzes dokumentus, līgumus un darījumus saskaņā ar draudzes padomes un valdes lēmumiem un sadarbībā ar draudzes mācītāju vada, organizē, koordinē, motivē un analizē draudzes padomes darbu.