Kapu svētki Ķinderes kapos 2013.gada 28.jūlijā. Svētbrīdi vada LELB Madonas iecirkņa prāvests Hanss Jensons un Romas Katoļu Baznīcas Cesvaines draudzes priesteris Andrejs Kazakevičs. Piedalās Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes koris.