Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena, 

Svētdienas skola