27. janvārī visi draudzes locekļi bija aicināti uz draudzes kopsapulci, kuras galvenais mērķis bija gatavošanās jaunās draudzes padomes vēlēšanām. Sapulces gaitā tika izveidota nominācijas komisija, kura tālāk nodarbojās ar jaunās padomes kandidātu izraudzīšanu un uzrunāšanu. Kopsapulcē šim atbildīgajam pienākumam tika izvirzīts Normunds Kārkliņš, Jānis Vanags, Artūrs Dimitrijevs, Maija Zvaigzne un mācītājs Reinis Bikše.

Kopsapulcē tika nolemts, ka:

  • jaunā draudzes padome tiks ievēlēta ar darbība termiņu līdz 3 gadiem;
  • jaunā padome sastāvēs no 12 kandidātiem + 1 rezervē;
  • revīzijas komisijā būs 3 cilvēki.

Šajā kopsapulcē bijām ļoti mazā skaitā. Žēl! Bet savos kalendāros varam atzīmēt un visi ieplānot, ka 31. martā pēc dievkalpojuma būs draudzes kopsapulce, kurā notiks jaunās draudzes padomes vēlēšanas. Šī diena, tāpat kā visas svētdienas, ir kā mazās Lieldienas, jaunās nedēļas mūsu Kunga Augšāmcelšanās svinību diena, kristieša Ieradums un Pienākums, Trešais bauslis un Prieks. Svētīsim to, svinēsim īpašo Kunga tuvumu, izmantosim dievkalpojuma svētību, lai pie mums var piepildīties metropolīta Antonija skaisti sacītie vārdi: “Kungs, paņem manu dzīvi savā rokā, un izdari ar viņu to, ko es vēlos, bet nevaru.”

 

Kandidātu saraksts draudzes jaunajai padomei:

1.Normunds Kārkliņš – draudzes priekšnieka amats

2.Anita Babāne – draudzes kasieres amats

3.Dzintra Vasile – draudzes diakonijas kalpošana

4.Daiga Matroze – mūzikas kalpošana

5.Ina Kļaviņa – padomes locekle

6.Vinete Grauzdule – draudzes padomes locekle, protokolētāja

7.Andrejs Aveniņš – padomes loceklis, pērminderu pārstāvis

8.Jānis Vanags – padomes loceklis

9.Aigars Babāns – padomes loceklis

10.Viesturs Kalējs – padomes loceklis

11.Artūrs Dimitrijevs – draudzes jauniešu darba vadītājs

12.Guntars Baņukalns – padomes loceklis

13.Anita Jansone – draudzes padomes locekle

 

Draudzes revīzijas komisijas kandidāti:

1.Maija Zvaigzne

2.Lilita Ļava

3.Antra Āboltiņa