Draudzes gans Hanss Jensons.

 Dievs ir devis mums maņas, pat 5! Pasaule nav radīta tāpat vien, bet kā radības kronis mēs, cilvēki, esam radīti, lai to izbaudītu. Mēs ar maņu palīdzību baudām to, kas ir apkārt, mēs baudām ēdienu, mūziku, mākslu un skaistumu, smaržu, maigumu un siltumu. Caur to visu Dievs grib mūs uzrunāt, ka Viņš ir labs! Kā ir rakstīts Bībelē: „Baudiet un redziet cik tas Kungs ir labs.” (Ps. 34:9a) /jaunā tulkojumā: „Baudiet un redziet, cik Kungs labs!”/

Bet tad ir arī svarīgs turpinājums, lai baudīšana nebūtu pašmērķis, bet veicinātu mūsu attiecības ar Devēju, lai mēs nepieķeramies pie tā, kas ir baudāms, nedomājot par to mīlestību, kas ir aiz tā visa, jo „Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!” (Ps.34:9b) /jaunā tulkojumā: „Svētīts vīrs, kurš tveras pie viņa!”/

Arī dievkalpojumos mēs baudām un redzam, ka Dievs ir labs. Ne pa velti tradicionālās baznīcas ir ar pārdomātu arhitektūru, ar skaistu altāra noformējumu, ar gleznām un citiem ornamentiem. Baznīcās daudz tiek dziedāts un spēlēts, tiek lietots vīraks ar savu īpašo smaržu, skaistu ziedu noformējumi, tiek lietotas skaistas liturģiskās drēbes un audumi, u.t.t.

Baznīcas mūzika un māksla balstās un ir iedvesmota no tā, ko Dievs mums saka caur saviem vārdiem Bībelē. Caur šo īpašo atklāsmi mēs tiekam pārliecināti, ka Dievs nav tikai labs ar to, ka Viņš devis mums tik daudz ko baudīt šajā dzīvē, bet Viņš ir īpašs un labs ar to, ka Viņš ir devis mums arī iespēju tikt izglābtiem no tā, kas ir ļauns apkārt mums un mūsos, daļēji jau šeit un pilnībā debesīs. Un tas viss ir saistīts ar Dieva Dēlu Jēzu Kristu.

Kad es kalpoju Priekules baznīcā, sākumā man traucēja tas, ka tajā, samērā jaunajā altāra noformējumā aiz altāra gleznas bija plaisa koka sienā. Tika mēģināts to aiztaisīt, bet koka kustības dēļ tā atkal atvērās. Tad bija kāds mākslinieks, kas man teica, ka tieši tā plaisa viņu uzrunāja, jo pat svētnīcā tiek atgādināts, ka tas, ko mēs šeit darām nav perfekti, vienmēr būs kāda plaisa, un tas norādu uz to pilnīgo skaistumu, ko mēs gaidām ticībā debesīs! Izrādās, ka atkal daudz ir atkarīgs no tā, kā mēs uz to skatāmies! Pēc tam, kad viņš man to bija teicis, tā plaisa man vairs netraucēja un pat sāka arī mani uzrunāt!

Ļausim Dievam daudz un dažādos veidos mūs uzrunāt un īpaši šajā decembra mēnesī caur mūziku un mākslu, un dalīsimies viens ar otru tajā, kā mēs tiekam uzrunāti no Dieva.