Astrīda Briede

 Nu jau gandrīz pirms mēneša tika aizvadīta svētīga, priecīga, garīgi stiprinoša, kopībā pavadīta Daugavpils diecēzes draudžu diena. Šis laiks ir nozīmīgs visai Baznīcai, jo šogad svinam Reformācijas 500 gadi. Šogad atzīmējam arī Daugavpils diecēzes pirmo desmitgadi. Cik labi, ka varējām būt kopā Cesvainē no dažādām diecēzes draudzēm!

Pēc rīta svētbrīža devāmies gājienā uz Cesvaines vidusskolu, kur notika dažādas aktivitātes bērniem. Savukārt, pieaugušajiem bija iespēja noklausīties mācītāja Induļa Paiča lekciju par to, ko mēs varam mācīties no reformācijas pieredzes attiecībā uz garīgo atjaunošanos, jo ikviens cilvēks ir aicināts dzīvot intensīvu, pilnvērtīgu garīgo dzīvi. Pēc pusdienu pauzes visi varējām piedzīvot mācītāja Rolanda Eimaņa atraktīvo priekšlasījumu ar kārtīgu izkustēšanos. Pēcpusdienā draudzes bija aicinātas sacensties par diecēzes kausu. Lai arī mērķis bija process, bet ne rezultāts, tomēr ceļojošais Daugavpils diecēzes kauss līdz nākošajām diecēzes dienām paliks Cesvainē, jo mūsu draudzes komanda izcīnīja uzvaru.

Tālāk sekoja atpakaļ ceļš uz baznīcu, kur varējām veldzēties Kaspara Zemīša ģitāras skaņās. Viņš ar savu ģitāras spēli aizkustināja daudzus cilvēkus baznīcā. Pēc koncerta sekoja visu svētku kulminācija – dievkalpojums. Bīskaps Einārs Alpe dievkalpojuma sprediķī sacīja: “Kā šodien gribētos piedzīvot to, ka katrā vietā, katrā draudzē dievkalpojums kļūst kā liels gaidīts notikums. Lai ap baznīcu viss notiek kā pirmajā mīlestībā uz Kristu, ticības dedzībā kā iesvētību dienā un gara piepildījumā kā svētajā Kristībā un Sakramentā. Pacentīsimies visi kopā piepildīt šo pasauli, tātad vispirms savu apkārtni ar Dieva palīdzības un mīlestības gaismu…

… Šī diena ir vienreizēja un neatkārtojama. Otreiz nekad mēs tādu izdzīvot nevarēsim. Tāpat viss mūsu mūžs kopumā ir taču vienreizējs un neatkārtojams, un Dieva palīdzība tajā arvien ir ar mums, līdz mēs atkal redzēsimies un ceļu būsim nostaigājuši līdz galam. Lai tā Kunga žēlastība ar šiem vakara saules stariem mūs visus noglāsta un tālākajā ceļā pavada.”

Patiešām varējām piedzīvot kā, gatavojoties šim pasākumam, Dievs mūs brīnišķīgi ir vadījis, gan visus kopā, gan katru atsevišķi. Dievs ir vadījis, palīdzēdams it visā. Pateicība Dievam!

Lielu paldies gribam teikt arī visu draudžu cilvēkiem, kas palīdzēja šī pasākuma organizēšanā un vadīšanā. Liels paldies z/s “Sviķi” par ziedotajiem dārzeņiem, SIA “Junge” par gardajām plātsmaizēm un pīrādziņiem, a/s “Cesvaines piens” par sieru, Olgai Klimanovai /SIA “Sēlis”/ par ziedoto kafiju, tēju, cukuru, Cesvaines vidusskolai un direktoram Didzim Baunim par  atbalstu un praktisku palīdzību, lai šie svētki var izdoties.