Notikumi

112 no 39 ierakstiem

Bailes un trauksme

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše             Mīļā draudze, vēlos šoreiz Gana slejā dalīties ar mūsu jauniešu laivu brauciena tēmu. 20. un 21. jūlijā bijām brīnišķīgā piedzīvojumā ar jauniešiem. Divas dienas devāmies ceļojumā ar laivām pa Aiviekstes upi. Ceļojumu iesākām no Lubānas ezera un to noslēdzām pie Lubānas draudzes mācītājmuižas. Tās bija divas piepildītas dienas, kurās varējām […]

Draudzes talka

ievietoja Redaktors

Agneta Kārkliņa Šī gada 5.maijā bija ieplānota kopīga draudzes locekļu talka, kuras mērķis bija – meža stādīšana ar pašu spēkiem, realizējot lauksaimniecības zemes apmežošanu Eiropas atbalsta pasākuma ietvaros. Talka bija paredzēta lauksaimniecības zemē, kura atrodas Cesvaines pagasta saimniecībā “Atgāņi”, kas ir  Cesvaines evanģēliski luteriskās draudzes īpašums. Piedalīšanās iepriekšminētajā komandas stiprināšanas pasākumā bija izziņota savlaicīgi, lai […]

DAUGAVPILS DIECĒZES DRAUDŽU DIENA

ievietoja Redaktors

Astrīda Briede  Nu jau gandrīz pirms mēneša tika aizvadīta svētīga, priecīga, garīgi stiprinoša, kopībā pavadīta Daugavpils diecēzes draudžu diena. Šis laiks ir nozīmīgs visai Baznīcai, jo šogad svinam Reformācijas 500 gadi. Šogad atzīmējam arī Daugavpils diecēzes pirmo desmitgadi. Cik labi, ka varējām būt kopā Cesvainē no dažādām diecēzes draudzēm! Pēc rīta svētbrīža devāmies gājienā uz […]

Aizvadītais laivu brauciens

ievietoja Redaktors

Artūrs Dimitrijevs Aizvadītais laivu brauciens Gandrīz jau par tradīciju ir izveidojies jauniešu laivu brauciens vasaras sākumā. Šis bija jau otrais gads, kad laivojām pa Aivieksti, bet šoreiz tika izvēlēts daudz garāks maršruts nekā pagājušajā gadā (Letes – Meirāni). Tā nu mēs diezgan ātri savācām lielu jauniešu grupu, kas bija gatavi doties braucienā. Tā pat kā […]

Alfa Cesvainē

ievietoja Redaktors

Alfa sāksies 15. februārī un notiks katru trešdienas vakaru no plkst. 18.30 līdz 21.15. Alfā droši var piedalīties vecāki, kuriem ir mazi bērni. Kursu laikā tie tiks pieskatīti. Alfa notiks Cesvaines vidusskolā. Pēc Alfas beigšanas kursa dalībniekiem būs iespēja apmeklēt iesvētes mācības nodarbības un kristīties, iesvētīties Cesvaines ev. lut. draudzē. Kas ir Alfa? Alfa ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo […]

Kristus dzimšana

ievietoja Redaktors

Jāzeps Bikše Kristus dzimšana Vai toreiz Betlēmē nebija jāierodas lielam pūlim, varbūt pat pasaules tautām, lai sveiktu jaundzimušo pasaules Glābēju? Bet patiesība bija tāda, ka tur ieradās tikai gani un Austrumu gudrie. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, bet cik daudzi Viņu gaidīja? Cik daudzi Viņu satika? Dievs cilvēkus uzrunā […]

Prieks Ziemassvētkos

ievietoja Redaktors

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā.  Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts… Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks:  jo jums […]

Adventa laiks

ievietoja Artūrs

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše “Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā.  Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.” /Lk 21:27-28/ Ar šo svētdienu iesākas Adventa laiks. Latīņu vārds adventus nozīmē atnākšana, tātad advents ir laiks, kurā mēs gaidām kāda nākšanu. Katra Adventa svētdiena […]

Reformācijas svētki

ievietoja Artūrs

2017. gadā atzīmēsim reformācijas 500 gadu dienu kopš 1517.gada 31.oktobra, kad Mārtiņš Luters piesita 95 tēzes pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm. Baznīcas vēsturē aizsākās Reformācijas notikumi, kurā deformētais tika atkal atjaunots. Reformācija savā būtībā ir atgriešanās pie Dieva Vārda un mācības, kas izriet no tā. Baznīcā laika gaitā, bija ienākušas tradīcijas, mācības, kas nesaskanēja ar […]

“Īsts kristietis vienmēr ir priecīgs.”

ievietoja Artūrs

Astrīda Briede “Īsts kristietis vienmēr ir priecīgs.” /Asīzes Francisks/ No 12. līdz 14.augustam visiem bija iespēja piedalīties Madonas prāvesta iecirkņa draudžu dienās, kuru tēma šogad bija „Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs. /Ps. 40:9a/.Šoreiz pieaugušajiem bija iespēja dzirdēt Daugavpils bīskapa Eināra Alpes un Bērzaunes, Ērgļu un Vestienas draudžu mācītāja Ivara Ciša lekcijas […]

Rekolekcijas “Piedošana”

ievietoja Artūrs

8.oktobrī Cesvaines ev. lut. draudzē notiks rekolekcijas. Šoreiz tēma piedošana – Ko nozīmē piedot un saņemt piedošanu? Kāds nezināms autors ir teicis: Piedošana ir mīlestības dižākā izpausme. Dievs nāk pie mums ar piedošanu un vēlas, lai mēs ikviens to saņemtu un piedzīvotu. Tā neapstājas pie mums, bet esam aicināti to nest mūsu dzīvē.Apustulis Pāvils raksta: […]

DRAUDŽU DIENAS

ievietoja Artūrs

No 12. līdz 14. augustam Lazdonas mācītājmuižā Madonas iecirkņa draudžu dienas „Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs.”  /Ps. 40:9a/   PIEKTDIENA, 12. augusts 16.00 – 17.00  Reģistrācija, iekārtošanā 17.00 – 19.00  Iepazīšanās spēle bērniem 19.00 ­- 20.00  Draudžu dienu atklāšana ar svētbrīdi 20.00 – 21.00  Vakariņas 21.00 – 22.00  Sadraudzība pie ugunskura […]