Artūrs raksti

1324 no 87 ierakstiem

Ticības paraugs

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. ….Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu,  kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.    / Filipiešiem […]

DRAUDŽU DIENAS

ievietoja Artūrs

No 12. līdz 14. augustam Lazdonas mācītājmuižā Madonas iecirkņa draudžu dienas „Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs.”  /Ps. 40:9a/   PIEKTDIENA, 12. augusts 16.00 – 17.00  Reģistrācija, iekārtošanā 17.00 – 19.00  Iepazīšanās spēle bērniem 19.00 ­- 20.00  Draudžu dienu atklāšana ar svētbrīdi 20.00 – 21.00  Vakariņas 21.00 – 22.00  Sadraudzība pie ugunskura […]

Gana sleja

ievietoja Artūrs

„Tādēļ, kad tu atnes savu upurdāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upurdāvanu altāra priekšā, ej un izlīgsti vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upurdāvanu.”             /Mat. 5:23-24/ Kungs, Jēzus Kristus uzrunā ļaudis sacīdams: „Nedomājiet, ka Es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, […]

DZIEDINĀŠANA

ievietoja Artūrs

Astrīda Briede Viena no galvenajām cilvēces rūpēm ir rūpes par veselību. Ļoti daudzi cilvēki cieš no dažādām slimībām. Ir gadījumi, kur medicīna nespēj palīdzēt un cilvēki zaudē cerību izveseļoties. Tad palīdzība tiek meklēta citur – pie dziedniekiem, garīgiem līderiem, u.c. Tikai neliela daļa palīdzību meklē baznīcā. Tomēr dažreiz dziedināšana baznīcā arī tiek pārprasta.  Cilvēki domā, […]

Intervija

ievietoja Artūrs

Jēzus:     “Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.”                                                                        (Marka 10:14)          Pēdējā svētdienas skolas nodarbībā, gatavojoties vasaras  pārtraukumam, svētdienas skolas skolotājas – Antra Graudupe, Līga Čevere un Ilze Gunika sniedza interviju svētdienas skolas bērniem Evelīnai, Emīlam, Samantai un Sabīnei.   Sabīne: Kāpēc jūs sākāt vadīt svētdienas skolu? Antra: Mani […]

Prieks

ievietoja Artūrs

Astrīda Briede 7.maijā mūsu draudzē notika rekolekcijas “Dievs dziedina, jo pestī. Dievs pestī, bet nevienmēr dziedina”, kuras kā ierasts vadīja Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Lai arī tēma bija par dziedināšanu, sākumā mācītājs pieskārās prieka tematikai, kas arī ir ļoti svarīga un nozīmīga. Tāpēc, atskatoties uz aizvadītajām rekolekcijām, vēlos padalīties ar dažām atziņām. […]

Vasarsvētki

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše Jēzus saka: ’’Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.’’ /Jņ 14: 26-27/ Sirsnīgi sveicu Vasarsvētkos […]

Jauniešu attieksme pret Baznīcu

ievietoja Artūrs

Artūrs Dimitrijevs Manuprāt, ikviens ir pamanījis, ka draudzes solos sēž izteikti maz jauniešu.  Ar šo situāciju saskaras kristīgās draudzes daudzās vietās pasaulē. Bet risinājumi, lai mainītu jauniešu attieksmi pret kristīgo Baznīcu, kaut kādā veidā tomēr neuzlabo šī brīža situāciju. Tādēļ, izmantojot iespēju skolā veidot zinātniski pētniecisko darbu, nolēmu pievērsties šīs problēmas cēloņu meklēšanai. Tika aptaujāti […]

„Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr”. /Fil. 4:4/

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše Dieva vārdā atrodam aicinājumu, kā kristiešiem priecāties. Piemēram, apustulis Pāvils aicina Tesalonikas draudzi: „Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu.  Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.”/1.Tes16-18/ un Filipiešiem raksta: “Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” Priecīgi cilvēki vienmēr nes stiprinājumu arī […]

Kristus augšāmcelšanās

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše „Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!” Kristus augšāmcelšanās vēsts atskan agrā rītā, kur tikko austošā gaisma ir pirmā lieciniece tukšajam Kristus kapam. Kristus augšāmcelšanās vēsts, tāpat kā katrs jauns rīts, atspīd pamazām līdz tiek apgaismots it viss. Katrs jaunas dienas rīts kopš Lieldienām ir piepildīts ar prieka un cerības vēsti: „Kristus ir […]

Ciešanu laiks

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše Ar Judicia svētdienu esam pietuvojušies Ciešanu laikam, kas ievada Jēzus Kristus dzīves noslēgumu. Judicia nosaukums ir ņemts 43. psalma: „Tiesā mani Dievs un iztiesā taisnīgi manu lietu pret nesvētiem ļaudīm.” Psalmā izskan lūgšana pēc Dieva taisnās tiesas, un pie Kristus šī taisnā tiesa piepildās. Kristus dzīves noslēgumā aizvien pieauga Jūdu pretestība […]

PASTĀVĒT

ievietoja Artūrs

Alise Dimitrijeva Savā ikdienā arvien vairāk un vairāk visapkārt mēs varam redzēt tādus cilvēkus, kuri tā vien šķiet esam akli, viņu sirdis līdzīgas ledum… Viņi dzīvo sev ērtā pasaulē un pat negrib redzēt to, kas notiek apkārt. Viņi nodarbojas ar visu, kas palīdz tiem aizmirsties, tie ir pilni egoisma, augstprātības, liekulības un katrs meklē izdevību, […]