AICINĀM IKVIENU ZIEDOT LELB CESVAINES BAZNĪCAS CEĻA ATJAUNOŠANAI! 

„Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.” (2 Kor.9:6)

Mēs lūdzam, lai būtu daudz priecīgu ziedotāju, jo priecīgu devēju Dievs mīl!

“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl”. (2 Kor.9:7)

Ziedot iespējams uz draudzes kontu bankā:

Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze

Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,

Reģ. nr. 90000507727

AS SEB banka

LV92UNLA0050011543844

 

Atgādinām arī par draudzes locekļu ikgadējo ziedojumu pret kvīti, kas jāveic reizi gadā. Ziedojumus var arī pārskaitīt draudzes kontā, tomēr īpaši ir tas, ka varam ziedot dievkalpojuma laikā.