„Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.” (2 Kor.9:6)

Ziedot var dažādi: to var  kolektē, ikgadējais ziedojums pret kvīti reizi gadā arī ir daļa no tā, var arī pārskaitīt kontā, tomēr īpaši ir tas, ka varam ziedot dievkalpojuma laikā.

Mēs lūdzam, lai būtu daudz priecīgu ziedotāju, jo priecīgu devēju Dievs mīl!

“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl”. (2 Kor.9:7)

 

 

Ziedot iespējams arī uz draudzes kontu bankā:

Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze

Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,

Reģ. nr. 90000507727

AS SEB banka

LV92UNLA0050011543844