Raksts par ‘Rekolekcijas’

3 ieraksti

Rekolekcijas “DOŠANAS UN ZIEDOŠANAS KALPOŠANA “

ievietoja Artūrs

Rekolekcijas Cesvaines ev. lut. draudzē sestdien, 25.oktobrī Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv.Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Sākas ar dievkalpojumu Cesvaines baznīcā plkst. 9.00 un noslēdzas ar vakara lūgšanu plkst.18:00 Dalības maksa 10 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (t. 26673450) vai rakstot uz e – pastu: astrida.briede@inbox.lv

Rekolekcijas “Kristus “trīs” atnākšanas”

ievietoja Artūrs

Pirms jaunā Baznīcas gada iesākuma mūsu draudzē notika rekolekcijas, kurās pārdomājām par Adventa laika saturu. Bieži vien šajā laikā mēs lielu uzsvaru liekam uz Kristus pirmās atnākšanas gaidīšanu, kad mēs Ziemsvētkos pieminam Kristus dzimšanas notikumu. Tas nav nepareizi, bet tas nav vienīgais Adventa saturs. Šī laika aktuālā nozīme ir tā, ka mēs visi atrodamies laika […]

Rekolekcijas “Kristus “trīs” atnākšanas”

ievietoja Artūrs

Cesvaines ev. lut. draudzē sestdien,16. novembrī notiks rekolekcijas „Kristus “trīs” atnākšanas.” Sagaidot Adventa laiku, pievērsīsim savu uzmanību Kristus pirmās atnākšanas notikumam, kā bauslības un praviešu piepildījumam, un kādas mūsu garīgās dzīves aktualitātes no tā izriet. Otrkārt, pārdomāsim, ko nozīmē modrība un kā saprast aicinājumu – būt nomodā, sagaidot Kristus otro atnākšanu. Treškārt, tas, kas šīs […]