Raksts par ‘prieks’

5 ieraksti

Gatavojoties Ziemsvētkiem

ievietoja Redaktors

Artūrs Dimitrijevs Gatavojoties Ziemsvētkiem Pamazām tuvojas tas laiks, kad varēsim ar smaidu sejā viens otram teikt: „Priecīgus Ziemsvētkus!” Šis novēlējums mums var likties pa visam pašsaprotama frāze, ko visi lietojam šajos svētkos. Bet kas padara šos Ziemsvētkus priecīgus? Vairumā ģimeņu Ziemsvētki tiek svinēti sanākot kopā pie saklāta galda, dāvinot viens otram dāvanas un skatoties kādu […]

Prieks

ievietoja Artūrs

Astrīda Briede 7.maijā mūsu draudzē notika rekolekcijas “Dievs dziedina, jo pestī. Dievs pestī, bet nevienmēr dziedina”, kuras kā ierasts vadīja Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Lai arī tēma bija par dziedināšanu, sākumā mācītājs pieskārās prieka tematikai, kas arī ir ļoti svarīga un nozīmīga. Tāpēc, atskatoties uz aizvadītajām rekolekcijām, vēlos padalīties ar dažām atziņām. […]

„Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr”. /Fil. 4:4/

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše Dieva vārdā atrodam aicinājumu, kā kristiešiem priecāties. Piemēram, apustulis Pāvils aicina Tesalonikas draudzi: „Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu.  Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.”/1.Tes16-18/ un Filipiešiem raksta: “Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” Priecīgi cilvēki vienmēr nes stiprinājumu arī […]

Priecīgus un gaišus Ziemsvētkus!

ievietoja Artūrs

Draudzes gans Hanss Jensons   Mīļā draudze! Priecīgus un gaišus Ziemsvētkus! Kas tas ir par prieku un gaišumu, ko mēs novēlām?! Vai lai kāds joks mūs iepriecinātu, vai lai būtu balts un gaišs sniegs? Protams, ka nē! Bet kas tas ir par prieku un gaišumu, ko mēs vēlējam? Ar kādu prieku un gaišumu šie svētki […]

Svētīgi…

ievietoja Artūrs

Draudzes gans Hanss Jensons Svētīgi….. Baznīcas kalendārā 1.novembri sauc par Visu svēto dienu ar tekstu no Mt.5 (t.s. Kalna sprediķi), kas arī sākas ar šiem vārdiem: Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība…. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Jaunajā Bībeles tulkojumā ir lietots vārds ‘laimīgi’. Ir dabiski/normāli, ka mēs gribam būt […]