Raksts par ‘izglītība’

3 ieraksti

Mācīšanās

ievietoja Artūrs

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše Pirmais septembris ir pienācis un daudzi ir iesākuši jaunu mācību gadu. Kādiem tas ir satraukumu pilns pirmais skolas gads, kādi pirmo reizi dosies tālāk prom no mājām, lai studētu, kādiem no mums būs uzdevums palīdzēt mazākajiem mācībās un pat ja kādi no mums neuzsāk mācības, aizvien mēs atceramies, ka visas dzīves […]

Ticība un zināšanas

ievietoja Artūrs

Evaņģēlists Jānis Diekonts  Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. (Psalms 111:10) Šis Bībeles pants visai bieži izskan tad, kad kristieši mēģina runāt par zināšanām un gudrību. Iespējams, ka daudzi mācītāji ir ņēmuši šo pantu par pamatu savām pārdomām mācību gadu iesākot. Tā ir brīnišķīga […]

Mācīšanās process

ievietoja Artūrs

 Draudzes gans Hanss Jensons Jāiesāk mācīties!  Mēs nevaram spriest par lietām, ja mēs tajās neiedziļināmies. Dažreiz es brīnos, ka cilvēki var daudz ko spriest par baznīcu un tās dzīvi, ir gatavi daudz ko norakstīt, daudz ko ieteikt, kā vajadzētu būt, nebūdami tajā visā iekšā, nemācoties pat kristīgās ticības pamatus. Ir jau gatavs un noteikts viedoklis […]