Raksts par ‘gavēnis’

7 ieraksti

Gavēņa laikam sākoties

ievietoja Redaktors

Draudzes mācītājs Reinis Bikše “Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: “Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šaustīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā Viņš celsies augšām.” Bet viņi no tā neko nesaprata; tumšs bija viņiem […]

Gavēņa laikā

ievietoja Redaktors

Draudzes mācītājs Reinis Bikše Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu.[..] Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. /Filp 3:7,12/             Pāvila dzīvē notika kāds liels pagrieziens, kas izmaina visu viņa dzīvi. […]

Gavēņa laiks

ievietoja Redaktors

Draudzes mācītājs Reinis Bikše “Bet arī vēl tagad,” saka Tas Kungs, “griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām! Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl […]

Gavēņa laiks

ievietoja Redaktors

Draudzes mācītājs Reinis Bikše             Šajā nedēļā, Lubānas senioru dievkalpojuma beigās aiz pieraduma nodziedājām Alleluja dziedājumumu, lai gan gavēņa laikā to nelietojam. Tas lika uzdod jautājumu: “Ar ko mūsu dzīves ir aizpildītas?”. Cik svētīgi, ja mūsu ikdiena var būt piepildīta ar mūžīgām vērtībām. Alleluja izskanēja, jo draudze dzīvo līdzi dievkalpojumam un tā ir liela svētība, ja mūsu […]

Pārdomas gavēņa laikam

ievietoja Redaktors

Palīgmācītājs Reinis Bikše Pārdomāt savu ikdienu, kas tajā ir pārlieku daudz, kas pārņem un nomāc Dieva Vārdu un neļauj tam nest augļus. Kuri ieradumi tavā dzīvē nepagodina Dievu? Jesajas grāmatā lasām: “Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu […]

Jau jāsāk sagatavoties sagatavošanās laikam!

ievietoja Artūrs

 Draudzes gans Hanss Jensons Laiku, kurā pašlaik atrodamies sauc par pirms gavēņa laiku, kas sākas 70 dienas pirms Lieldienām. Ne tikai svētkiem ir jāsagatavojas, bet arī sagatavošanās laikam! Svētkiem ir savs sagatavošanās laiks, svinēšanas laiks un atsvētes laiks (pēc svinēšanas laiks). Baznīcas lielākajiem svētkiem, Lieldienām, ir arī visilgākais sagatavošanās laiks, ko mēs saucam arī par […]

Gavēņa laiks – lūgšanas laiks

ievietoja Redaktors

Draudzes gans Hanss Jensons. Gavēņa laiks ir laiks, kad samazinām ikdienas rūpes, mēģinām dzīvot pieticīgāk, lai atbrīvotu laiku savām attiecībām ar Dievu. Šajās attiecībās sarunas, proti, lūgšanas ir svarīgas. Divus aspektus gribu īpaši uzsvērt šajā reizē. Un tie ir saistīti ar vārdiem, ko Jēzus noslēgumā saka, kad Viņš runā gan par lūgšanu, gan par gavēni: […]