Raksts par ‘baznica’

4 ieraksti

Vasarsvētki – Svētā Gara nākšanas svētki

ievietoja Redaktors

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.  Šajā svētdienā mēs svinam Vasarsvētkus – Dieva Svētā […]

Mācītājs Kārlis Roberts Auniņš

ievietoja Redaktors

Kārlis Roberts Auniņš (1834.18.06. – 1914.05.05.) Vidzemes luterāņu mācītājs, Tulkojis Bībeli no vācu valodas, Latviešu mitoloģijas pētnieks un Latviešu literārās biedrības (Lettion- Literārische Gesellschaft) biedrs Mācītājs Aizkrauklē, Umurgā, Cesvainē. Dzimis muižas dārznieka ģimnenē Pēterupes draudzē. Tā ir pašreizējo Saulkrastu teritorija. Tur 1641.gadā tika uzcelta Pētera baznīca (kapela) un izveidojusies Pēterupes luterāņu draudze. Tā ir arī […]

Reformācijas svētki

ievietoja Artūrs

2017. gadā atzīmēsim reformācijas 500 gadu dienu kopš 1517.gada 31.oktobra, kad Mārtiņš Luters piesita 95 tēzes pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm. Baznīcas vēsturē aizsākās Reformācijas notikumi, kurā deformētais tika atkal atjaunots. Reformācija savā būtībā ir atgriešanās pie Dieva Vārda un mācības, kas izriet no tā. Baznīcā laika gaitā, bija ienākušas tradīcijas, mācības, kas nesaskanēja ar […]

Janvāris – misijas un ekumēnisma mēnesis

ievietoja Redaktors

Draudzes gans Hanss Jensons. Kad mēs sākam kaut ko no jauna, tad parasti apņemamies fokusēt uz to galveno, lai pārējās lietas pakārtojas tam. Kad stāvam jauna gada priekšā, mēs varam apņemties atjaunot fokusu uz mūsu galveno uzdevumu. Arī no tā viedokļa ir labi, ka mēs sākam gadu tieši domājot par mūsu galveno misiju, mūsu uzdevumu […]